Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Adamczyk Monika Dorota
pracownik katedry socjologii wiedzy i edukacji instytutu socjologii kul. autorka projektu badawczego pt. „przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w polsce”. współautorka projektów: „analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego”, „wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zj ...
Adamek Irena
            profesor nadzwyczajny uniwersytetu pedagogicznego im. ken w krakowie. pełni funkcję dyrektora instytutu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej oraz kierownika katedry pedagogiki wczesnoszkolnej   w kręgu zainteresowań naukowych: dydaktyka, pedeutologia, edukacja zintegrowana. autorka ponad 100 publikacji, w tym monografii: umiejętności dydaktyczne nauczyciela klas i – iii (1988); praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka ...
Adamowska Lucyna
notka biograficzna w przygotowaniu.
Adamska-Staroń Monika
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w instytucie pedagogiki akademii im. jana długosza w częstochowie. jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki podmiotowości człowieka we współczesnym świecie, humanistycznej edukacji, edukacji „do” i „przez” sztukę, edukacyjnych aspektów wybranych fenomenów kultury popularnej, samodoskonalenia się człowieka, co znajduje odzwierciedlenie w jej publikacjach.  autorka poszukuje nowych interpretacji myśli i artystycznej ek ...
Adrjan Beata
notka biograficzna w przygotowaniu.
Aksamović Ewa
nauczycielka gimnazjum w sieprawiu. w 2003 r. rozpoczęła współpracę z zespołem noro lim. jest w nim wokalistką oraz autorką większości tekstów piosenek. zespół wydał do tej pory dwie płyty. co roku współorganizuje koncerty poezji śpiewanej w starym kościele w sieprawiu, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. w roku 2007 wydała swój pierwszy tomik poezji "z innej strony". w 2007 r. otrzymała nagrodę towarzystwa kresowego w i ogó ...
Albinowska Anetta
 nauczyciel wychowania przedszkolnego. od 2000 roku pracuje w przedszkolu miejskim nr 106 w łodzi z dziećmi od 3. do 6. roku życia metodą montessori. cały czas doskonali swój warsztat: ukończyła kurs pedagogiki m. montessori oraz pedagogiki integralnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej na uniwersytecie łódzkim. jest liderem zespołu metodycznego do spraw pedagogiki m. montessori.
Albrzykowska Ewa
notka biograficzna w przygotowaniu.
Ambrozik Wiesław
profesor zwyczajny uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu. autor, redaktor oraz współredaktor publikacji książkowych, a także autor licznych artykułów z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej podejmujących problemy społeczno-przestrzennych wyznaczników sytuacji społecznej oraz zachowań dewiacyjnych młodzieży i osób dorosłych. jego zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu systemu profilaktyki społecznej, resocjalizacji nieletn ...
Andrukowicz Wiesław
tytuł naukowy: doktor   obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: uniwersytet szczeciński - adiunkt   specjalizacja: teoria kształcenia integralnego   najważniejsze publikacje: 1.      antycypacja kierunku i modelu edukacji (1994) 2.      dydaktyka wartości, faktów i sposobów działania (1995) 3.      edukacja w ponowoczesności (1997) 4.      wokół fenomenu i ...
Andrychowska-Biegacz Jadwiga
jadwiga andrychowska-biegacz.- z racji wykształcenia jakie posiada zajmuje się muzyką, muzykoterapią, terapią kreatywną oraz pedagogiką specjalną. autorka wielu książek, m.in.: skarbnica pomysłów na odświętne okazje hymny flagi godła gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania sztuka : klasa i : poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego śpiewajmy z andersem
Antoszewska Beata
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej i psychologii. wcześniej pracowała jako pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rehabilitacji neurologicznej. wybrana bibliografia: - podstawy integracji osób niepełnosprawnych, „auxilium sociale. wsparcie społeczne” 2001, nr 2. - integracja – to nas dotyczy [w:] kazanowski z., osik-chudowolska d. (red.), integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach spo ...
Apanel Danuta
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. - absolwentka  uniwersytetu im. a. mickiewicza w poznaniu; obecnie pracuje jako adiunkt w zakładzie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej akademii pomorskiej w słupsku. jednocześnie pełni funkcję dyrektora instytutu pedagogiki. zajmuje się problematyką opieki i wychowania dzieci i młodzieży w kontekście historycznym oraz teorią i praktyką kształcenia integracyjnego w polsce.     jest autorką monografii „instytu ...
Arct-Golczewska Maria
urodziła się 1 grudnia 1872 roku w lublinie, zmarła 3 marca 1913 roku w otwocku. córka wydawcy i księgarza michała arcta (i marii z gałeckich), nauczycielka i popularyzatorka nauk przyrodniczych, tłumaczka. 1895–1899 – studiowała przyrodę na uniwersytecie jagiellońskim. po studiach pracowała w warszawie jako nauczycielka. wydała książki i atlasy botaniczne i zoologiczne, jest autorką podręcznika botaniki dla szkół średnich oraz przekładów na język polsk ...
Arusztowicz Barbara
absolwentka rehabilitacji w medycznym studium zawodowym w konstancinie, studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej, wydział przewlekle chorych i kalekich na uniwersytecie pedagogicznym w krakowie, a także studiów podyplomowych z surdologopedii na uniwersytecie marii curie-skłodowskiej w lublinie. 27 lat pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w stołecznym centrum rehabilitacji w konstancinie, gdzie przez ostatnie 14 lat była szefem rehabilitacji oddziału dziecięcego.  
Autorzy - seria waldorfska
christoph jaffke, magda maier, rainer patzlaff, wolfgang saßmannshausen, telse kardel, claudia mckeen, barbara kowalewska, jaffke freya, martyn rawson, tobias richter, stephen edelglass, georg maier, hans gebert, john davy, frans carlgren, arne klingborg, christian rittelmeyer, andreas neider (red. nauk.), helmut eller, friedrich glasl, johannes kiersch i rainer patzlaff
Babicka-Wirkus Anna
doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, socjolog, adiunkt w instytucie pedagogiki i pracy socjalnej akademii pomorskiej w słupsku. zajmuje się problematyką auto­ekspresji młodzieży, oporu w szkole, respektowaniem praw dziecka i praw człowieka w instytucjach edukacyjnych, funkcjonowaniem kategorii rytuału w przestrzeni edukacyjnej, a także kulturowymi modelami ról kobiety i mężczyzny.
Baden-Powell Robert
lord baden-powell, to znany w całym świecie twórca skautingu, który swą chlubną karierę życiową rozpoczął w 16-tym roku życia twardą służbą żołnierską w koloniach i jako uczestnik wojny angielsko-boerskiej. w walkach tych odznaczył się czynami wojennymi, a jeszcze bardziej rycerskością wobec zwyciężanego wroga. życie bogate w przygody oraz walki z tubylcami, przyrodą i dzikim zwierzem wyostrzyły u niego zmysł samoobrony, co później wyzyskał szlachetnie w praktyczn ...
Badura-Strzelczyk Gabriela
tytuł naukowy: magister   obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: publiczna szkoła podstawowa nr 29 w opolu -  nauczyciel nauczania początkowego   specjalizacja:  pedagogika marii montessori – dyplom ami, nauczanie początkowe   najważniejsze publikacje:   pomóż mi zrobić to samemu. jak wykorzystać idee marii montessori we współczesności cechy osobowości dzieci prowadzonych metodą tradycyjną i marii montessori   inne o ...
Bala Joanna
magister psychologii w zakresie psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany w zespole poradni psychologiczno-pedagogicznych w cieszynie oraz w przedszkolu nr 2 – integracyjnym w cieszynie, wykładowca wsb w dąbrowie górniczej oraz rodn „wom” w bielsku-białej, psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz w pracy z rodzinami; prowadzi porady i konsultacje, grupy terapeutyczne dla dzieci lękowych, zahamowanych emocjonalnie &nd ...
Balukiewicz Małgorzata
    doktor nauk humanistycznych, pracownik katedry pedagogiki specjalnej instytutu pedagogiki na uniwersytecie śląskim. głównymi kierunkami jej badań są: organizacja i warunków działania pedagogicznego w ujęciu historycznym; wkład środowisk kresowych drugiej rzeczypospolitej w rozwój polskiej pedagogiki specjalnej; funkcje zawodowe nauczyciela szkoły specjalnej oraz jego kwalifikacje osobowościowe; szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich pod zaborami i w cza ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się