Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Veronica Leo
znana fińsko-szwedzka artystka i ilustratorka książek dla dzieci. urodziła się w 1935 roku w helsinkach. mieszka częściowo w finlandii, częściowo w szwecji. jej monumentalne obrazy były wystawiane w galeriach w szwecji i innych krajach europy. w niektórych jej malarskich dziełach widać inspiracje sławnym eposem kalewala. z powodu jej głębokiej wrażliwości artystycznej oraz zróżnicowanej mistrzowskiej wymowy wybierało ją jako ilustra ...
Wacholc Maria
absolwentka wydziałów wychowania muzycznego oraz kompozycji, teorii i dyrygentury akademii muzycznej im. fryderyka chopina w warszawie, teoretyk muzyki, autorka podręczników, śpiewników oraz licznych publikacji z dziedziny muzyki.             doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki. obecnie jest profesorem uniwersytetu muzycznego fryderyka chopina w warszawie na wydziale dyrygentury chó ...
Wagner Iwona
w 1994 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „przyczyny, przebieg i następstwa prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu adopcji dziecka w rodzinie. (instytucjonalne reakcje wobec zjawiska wtórnego sieroctwa)” uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. specjalizuje się w pedagogice społecznej. wykładowca instytutu pedagogiki wydziału pedagogicznego na akademii im. jana długosza w częstochowie.     http://nauka-polsk ...
Wajsprych Danuta
notka biograficzna w przygotowaniu.
Walancik Marek
jest oficerem wojska polskiego, podpułkownikiem. absolwent wyższej szkoły oficerskiej wojsk łączności i uniwersytetu śląskiego, gdzie otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych. aktualnie jest komendantem wojskowej komisji uzupełnień w chorzowie. opublikował prace z zakresu pedagogiki społecznej, administracji wojskowej i historii wojskowości regionu górnośląskiego.    
Walasek Stefania
polski pedagog, specjalizująca się w historii oświaty i wychowania. absolwentka i pracownik naukowy instytutu pedagogiki uniwersytetu wrocławskiego. w 1997 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia oświaty i szkolnictwa na podstawie pracy: szkolnictwo średnie ogólnokształcące na ziemiach polskich w latach 1914-1923. w 2007 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. od samego początku kariery naukowej prac ...
Walczak Paweł
doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w zakładzie etyki w instytucie filozofii uniwersytetu zielonogórskiego.   zainteresowania filozoficzne:  etyka, filozofia człowieka, filozofia boga i religii, filozofia wychowania; filozofia dialogu, fenomenologiczna aksjologia, wielcy mistycy chrześcijańscy; problematyka nauczania filozofii, dydaktyka filozofii (od 1999 roku uczy filozofii w szkołach średnich), propaguje ideę uczenia filozofii w szkole.   w czasie wolnym in ...
Walczowska-Dutka Maria
magister pedagogiki specjalnej oraz terapii psychopedagogicznej, pracuje jako nauczyciel w klasie integracyjnej. związana z fundacją synapsis. od 16 lat czynny terapeuta. założycielka pierwszych klas dla dzieci z autyzmem na podkarpaciu. ciągle poszukująca nowych metod pracy i rozwiązań w integracji społecznej dzieci z autyzmem. niejednokrotnie występuje z wykładami oraz udziela wywiadów i wystąpień w lokalnych mediach.
Walendzik-Ostrowska Agnieszka
pedagog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt we wszechnicy świętokrzyskiej w kielcach. obszary zainteresowań naukowych: zagadnienia wychowania seksualnego, poradnictwa oraz profilaktyki społecznej, szczególnie problematyka wychowania seksualnego dzieci i młodzieży oraz udział rodziców w tym procesie. jest certyfikowaną trenerką edukatorów seksualnych, certyfikowaną edukatorką w dziedzinie psychospołecznych aspektów epidemii hiv/aids. od 2000 r. pracuje w punkcie oferującym ...
Waleszkiewicz Kamila
redaktor naczelna portalu miastodzieci.pl, prezes fundacji akademia młodych, założycielka klubu kultury dziecięcej kakadu, organizatorka ogólnopolskich akcji: książkowe pogotowie ratunkowe, zabierz dyslektyka do optyka-optometrysty lub okulisty, współorganizatorka międzynarodowego festiwalu filmowego cinemagic.pl, autorka książek dla dzieci i dorosłych (dziewczyńskie bajki na dobranoc, wydawnictwa amea) a przede wszystkim mama oliwii i oskara.
Waligóra Janusz
doktor, adiunkt w instytucie filologii polskiej na uniwersytecie pedagogicznym w krakowie, dydaktyk i literaturoznawca. nauczyciel języka polskiego w viii prywatnym akademickim liceum ogólnokształcącym w krakowie (szkoła funkcjonuje w ramach prywatnego akademickiego centrum kształcenia). autor książek: proza tadeusza różewicza (kraków 2006) oraz ani rytuał, ani karnawał... (kraków 2014), pracy poświęconej uwarunkowaniom interpretacji tekstu literackiego w szkole. wspó ...
Waligóra Jerzy
doktor habilitowany literaturoznawstwa, od r. 1977 (do r. 2016) nauczyciel akademicki w instytucie filologii polskiej uniwersytetu pedagogicznego im. ken w krakowie, prorektor ds. kształcenia tej uczelni (2012-2016) oraz kierownik katedry poetyki i teorii literatury ifp up (2014-2016). założyciel (w 1993) i dyrektor prywatnego akademickiego centrum kształcenia w krakowie, instytucji edukacyjnej skupiającej kilka placówek niepublicznych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła policealna). w dorob ...
Walkowska Katarzyna
magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany kształcenia zintegrowanego, długoletni instruktor zhp.  
Walter Kraul
urodzony w 1926 roku, studiował matematykę i fizykę. kształcenie w zawodzie nauczyciela szkół wyższych ukończył pracą astronomia w nauczaniu szkolnym. pracował naukowo w obserwatorium słonecznym w wendelstein, a od 1953 roku w szkole waldorfskiej w monachium. wniósł duży wkład w nauczanie astronomii na poziomie szkół średnich. wygłaszał wykłady i prowadził seminaria poświęcone tej tematyce. zajmował się projektowaniem, wykonywaniem i rozprowadzaniem związanych z nią po ...
WASILEWSKI ZYGMUNT
syn aleksandra i marii, urodził się 29 kwietnia 1865 roku w siekiernie koło bodzentyna, zmarł 25 października 1948 roku w wiśle w willi „pod jaworem”. prawnik, publicysta, wydawca, krytyk literacki, polityk endecki. był kolegą szkolnym stefana żeromskiego. ukończył gimnazjum w kielcach, studiował zaś w warszawie, piotrogrodzie, a w 1888 roku ukończył wydział prawny uniwersytetu w kijowie. w latach osiemdziesiątych xix wieku związał ...
Wąsiński Arkadiusz
zainteresowania badawcze ogniskują się wokół roli wychowania i samowychowania do mediów w świetle analizy jakości egzystencji współczesnego człowieka, a także aksjologicznych i psychospołecznych uwarunkowań gotowości do tworzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych. autor dwóch monografii i około 50 artykułów naukowych, redaktor naukowy dwóch tomów zeszytów naukowych i trzech prac zbiorowych. uczestnik projektu badawczego zrealizowan ...
Wątorek Agnieszka
notka biograficzna w przygotowaniu.
Weiner Agnieszka
absolwentka ogólnokształcącej szkoły muzycznej i i ii stopnia w lublinie (w klasie fletu poprzecznego) tytuł magistra pedagogiki w 1987 roku (wydział pedagogiki i psychologii umcs) doktorat z zakresu nauk humanistycznych, specjalność pedagogika w 2000 roku (akademia pedagogiki specjalnej, warszawa) absolwentka akademii muzycznej im. fryderyka chopina w warszawie (obecnie uniwersytet muzyczny im. f. chopina) - psychologia muzyki, studia podyplomowe stopień doktora habilitowanego nauk humanistyczny ...
Węglarz Józef
doc. dr józef węglarz – emerytowany nauczyciel akademicki pwsz w tarnowie, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół. ponad 30 lat był związany ze szkołami kształcącymi nauczycieli wychowania fizycznego. był także nauczycielem doradcą metodycznym w wom w tarnowie dla tej specjalności nauczycielskiej. swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na zagadnieniach związanych z aksjologią ciała i na ich wdrażaniu do procesu fizycznej edukacji. wygłaszają ...
Węglińska Maria
posiada stopień naukowy doktora, specjalizuje się w dydaktyce szczegółowej.
Wiatrowska Leokadia
adiunkt w wyższej szkole humanistyczno-ekonomicznej w brzegu. w latach 2003/2004 asystent akademii pedagogicznej im. k.e.n. w krakowie. od 2008r. prodziekan wydziału pedagogicznego w mazowieckiej wyższej szkole humanistyczno-pedagogicznej w łowiczu. założycielka i przewodnicząca 89 oddziału polskiego towarzystwa dysleksji. swoje zainteresowania skupia wokół dziecka z trudnościami w uczeniu się oraz ich specyficznym rodzajem jakim jest dysleksja. poszerza to o rodzinę jako prymarne środowisko roz ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się