Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Brühlmeier Artur
arthur brühlmeier po zdobyciu wykształcenia uprawniającego do nauczania w szkole podstawowej[1] przez 17 lat kierował szkołą w wettingen obejmującą osiem oddziałów (gesamtschule), a następnie studiował na uniwersytecie w zurychu pedagogikę, psychologię i publicystykę (rozprawa doktorska: „zmiany zachodzące w myśli pestalozziego”). zajmował się potem kształceniem nauczycieli jako wykładowca pedagogiki, psychologii i dydaktyki. przez ostatnie 20 lat wykładał w seminariu ...
Brycz Hanna
      dr hab., prof. uniwersytetu gdańskiego, od 2006 r. kierownik zakładu psychologii społecznej, od 2008 r. dyrektor instytutu psychologii ug. główne obszary zainteresowań: wpływ wiedzy o sobie na zdolności samoregulacji, system wartości a uleganie pokusom przeciw wartościom, perspektywa atrybucyjna w kontekście sprawności i moralności. hobby: ogród, literatura piękna, film. hanna brycz brała udział w organizacji konferencji krajowych i międzynaro ...
Bryła Maria
notka biograficzna w przygotowaniu.
Budniak Alina
adiunkt instytutu pedagogiki na uniwersytecie śląskim. pracuje na wydział pedagogiki i psychologii, oraz w instytucie pedagogiki, (notka na podstawie inforamcji zamieszczonej na stronie internetowej uniwersytetu śląskiego)
Bujanowicz Lech
szczególną pamiątkę dla mnie jako autora książki stanowi ryngraf, który otrzymałem w intencji ukończenia pracy i wydania monografii ryngraf. przekaźnik tradycji ojczystej przez szanownego ojca eustachego rakoczego z klasztoru jasnogórskiego. jest to dla mnie wielki zaszczyt być dostrzeżonym przez ojca, będącego dla mnie autorytetem podczas zbierania materiałów do książki i pracy nad nią.  
Bukowska Irena
doktor nauk humanistycznych (1942), od 2006 roku na emeryturze. wykładowca filozofii w akademii medycznej w gdańsku (1977–2006), a także teorii kultury w akademii sztuk pięknych w gdańsku (1999–2006). członek polskiego towarzystwa filozoficznego oraz okręgowej komisji olimpiady filozoficznej w okresie przedemerytalnym. nadal prowadzi wykłady z filozofii i pedagogiki oraz seminaria w uczelniach prywatnych. autorka książki kacper w krainie filozofów („w drodze”, poznań 19 ...
Bula Danuta
notka biograficzna w przygotowaniu.
Bulerska Barbara
(ur. 23 marca 1982 r. w dzierżoniowie) – pedagog i wychowawca. interesuje się literaturą. od wielu lat organizatorka wojewódzkich konkursów poetyckich dla młodzieży dolnego śląska. od listopada 2013 roku uczy się śpiewu sopranowego na spotkaniach chóru corona.
Bulska Joanna
doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, specjalność: socjologia oświaty. rozprawa doktorska obejmowała tematykę środowiskowych uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci upośledzonych umysłowo (na przykładzie badań nad dziećmi szkół podstawowych specjalnych). pracuje w instytucie pedagogiki wydziału pedagogiki i psychologii na uniwersytecie śląskim w katowicach http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=89273&lang=pl
Buława-Halasz Joanna
doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej uniwersytetu szczecińskiego. członek zwyczajny polskiego towarzystwa pedagogów specjalnych. autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej, dotyczących przede wszystkim osób autystycznych. prelegentka na licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. doświadczenie w zawodzie terapeuty osób autystycznych pobudziło ją do napisania rozprawy doktorskiej rehab ...
Bybluk Marian
ukończył filologię rosyjską w wsp w krakowie, pracował jako nauczyciel przez 20 lat w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym na ziemi lubuskiej. pełnił obowiązki dyrektora szkoły i powiatowego inspektora oświaty. w latach 1975-2005 pracował na umk w toruniu, uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktorat z nauk humanistycznych - pedagogika (1979) w ibp w warszawie, habilitację na wydziale pedagogiki uw (1991) i tytuł profesora (1999). jako nauczyciel akademicki pełni ...
Bystrzanowska Maria
logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. od ponad 20 lat pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w przedszkolach jako logopeda. w kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajduje się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. jako praktyk od kilku lat zajmuje się wspieraniem osób z mutyzmem wybiórczym i ich rodzin. ponadto posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów p ...
Bzowska Lucyna
notka biograficzna w przygotowaniu.  
Cabała Monika
neurologopeda, pracuje w jednym z krakowskich szpitali klinicznych w poradni logopedycznej, mama dziecka z mutyzmem wybiórczym.
Carlgren Frans
pracował przez wiele lat jako nauczyciel w szkole waldorfskiej „kristoffer” w sztokholmie oraz jako wykładowca w seminarium imienia rudolfa steinera w järnie koło sztokholmu. jego publikacje z zakresu pedagogiki waldorfskiej są w szwecji powszechnie znane. jest również autorem wydanej w 1980 roku książki der anthroposophische erkenntnisweg (antropozoiczna droga poznania).  
Chabior Agata
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. zatrudniona w instytucie pedagogiki i psychologii na wydziale pedagogicznym i artystycznym uniwersytetu jana kochanowskiego w kielcach. na dorobek naukowy autorki, skupiony wokół problematyki gerontologii społecznej, andragogiki, kształcenia ustawicznego, pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, składa się 50 publikacji – tekstów w monografiach i czasopismach naukowych.    
Charkowska Katarzyna
absolwentka pedagogiki społecznej wydziału nauk społecznych uniwersytetu warmińsko-mazurskiego w olsztynie. od roku 2009 doktorantka w katedrze pedagogiki społecznej. jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie pedagogiki społecznej oraz resocjalizacyjnej (patologie i dewiacje seksualności człowieka, patologie społeczne oraz społeczno-kulturowy wpływ na istnienie i znaczenie płci).
Chełmecki Tadeusz
tadeusz franciszek chełmecki urodził się 27 sierpnia 1896 roku w szczawnicy, został zamordowany przez nkwd w twerze wiosną 1940 roku. jego rodzicami byli jan i maria z domu studniewska. dzieciństwo spędził w szczawnicy. w krakowie ukończył gimnazjum klasyczne i zdał maturę. 1914 – wstąpił do legionów; pod dowództwem generała józefa hallera walczył w ii brygadzie legionów w karpatach, zwanej również karpacką lub żelazną; odniósł rany pod beskidzk ...
Chęciek Mieczysław
dr n. hum. mieczysław chęciek, specjalista neurologopeda przez wiele lat pracował jako logopeda i doradca metodyczny w poradni psychologiczno-pedagogicznej i powiatowym ośrodku doskonalenia nauczycieli w wodzisławiu śląskim. przez kilka lat wykładał logopedię w pwsz w raciborzu, a obecnie w wsetins w kielcach. od lat kieruje specjalistycznym centrum terapii jąkania w wodzisławiu śląskim. prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy i terapii jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia na pody ...
Chętnik Adam
urodził się 20 grudnia 1885 roku w nowogrodzie nad narwią, zmarł 29 maja 1967 roku w warszawie. etnograf, muzealnik, działacz społeczny i polityczny, poseł na sejm i kadencji ii rp, członek polskiej akademii umiejętności, poeta, muzyk amator, twórca i reżyser zespołu pieśni i tańca, lutnik, niestrudzony, dociekliwy działacz kurpiowszczyzny. 1905 – brał udział w kolportowaniu nielegalnego pisma „polak”, a także w przygotowaniu zebrań i wieców, w czasie kt&o ...
Chmielewska-Długosz Agnieszka
doktor nauk humanistycznych, obecnie pracownik katedry pedagogiki ogólnej uniwersytetu szczecińskiego. absolwentka krakowskiej szkoły trenerów i psychoterapeutów gestalt; specjalizacja: praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą. zaangażowana we współpracę polsko-niemiecką w obszarze heilpädagogik, zainteresowania badawcze: wspomaganie rozwoju zawodowego pedagogów i nauczycieli (koleżeńskie doradztwo, superwizja, coaching); psychopedagogika grupy.
Odwiedziło nas użytkowników
Copyright © 2015 IMPULS Oficyna Wydawnicza
Powered by CONSIT

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się