Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Włodarczyk Rafał
notka biograficzna w przygotowaniu.
Włodarski Ziemowit
prof. zw. dr hab. ziemowit włodarski    urodzony w łodzi. studia pedagogiczne na uniwersytecie łódzkim u prof. bogdana suchodolskiego i stefana baleya. absolutorium na uniwersytecie łódzkim, magisterium na uniwersytecie warszawskim pod kierunkiem stefana baleya na podstawie pracy dotyczącej przeżyć religijnych młodzieży w czasie wojny. pracuje pod kierunkiem prof. marii librachowej nad zagadnieniami z pogranicza psychologii i fizjologii oraz w poradni zdrowia psychicznego w ...
Wnęk Jan
doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczyciel akademicki.  autor książek: "polskie przekłady literatury zagranicznej 1918-1939", kraków 2006; "polska myśl pedagogiczna 1795-1863", kraków 2007.
Wojciszke Bogdan
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wojniak Justyna
dr, adiunkt w katedrze historii oświaty i wychowania uniwersytetu pedagogicznego im. komisji edukacji narodowej w krakowie. zainteresowania badawcze: współczesne systemy edukacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, problematyka nierówności płci w edukacji. autorka monografii obywatel w społeczeństwie sieci. warunki i narzędzia społecznej partycypacji w ponowoczesnym świecie (kraków 2016).      
Wojnicka Katarzyna
  katarzyna wojnicka   socjolożka, doktorantka w instytucie socjologii uniwersytetu jagiellońskiego, studiowała także na uniwersytecie w barcelonie oraz na europejskim uniwersytecie viadrina we frankfurcie nad odrą. zajmuje się socjologią ruchów społecznych i socjologią gender – szczególnie studiami nad męskością i socjologią queer oraz socjologią codzienności. rozprawę doktorską postanowiła poświęcić problematyce męskich ruchów społecznych ...
Wojnowska Monika
doktor nauk humanistycznych, wykładowca w górnośląskiej wyższej szkole pedagogicznej w mysłowicach. w 1990 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „rozwój operacji kombinatorycznych a niepowodzenia szkolne w nauczaniu początkowym matematyki” uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. specjalizuje się pedagogika wczesnoszkolną.
Wolak Tadeusz
absolwent uniwersytetu jagiellońskiego (pedagogika opiekuńcza),studium pedagogicznego (oligofrenopedagogika),studium nauczycielskiego w raciborzu (śpiew-muzyka),szkoła muzyczna i stopnia w świdnicy. uczestnik warsztatów muzycznych prowadzonych przez prof. d. cramera z instytutu berlińskiego z zakresu terapii muzyką niepełnosprawnych. w  przeszłości: członek rady programowej szkolnictwa  specjalnego, rzeczoznawca środków dydaktycznych zlecanych przez men. specjalizacja zawodowa ii ...
Wolańczyk Marian
urodził się 1 lutego 1888 roku w cieszanowie w powiecie lubaczowskim, zmarł 20 czerwca 1961 roku w bytomiu. polonista, historyk literatury, bibliotekarz, dyrektor biblioteki akademii lekarskiej w zabrzu rokitnicy, a następnie biblioteki głównej śląskiej akademii medycznej w katowicach.     1909    –    po ukończeniu gimnazjum wstąpił na uniwersytet lwowski     1913    –    uzyskał dyplom z z ...
Wollman Lidia
doktor nauk humanistycznych, adiunkt uniwersytetu śląskiego w katowicach na wydziale etnologii i nauk o edukacji w cieszynie.   w latach 1981-1997 pracowała jako  nauczyciel w szkole podstawowej, gdzie prowadziła klasę autorską we współpracy z wiesławą i bogusławem śliwerskim, a następnie szereg innowacji. od 1997 roku związana jest z uniwersytetem śląskim, gdzie w 2002 roku obroniła rozprawę doktorską pt. socjologiczne i pedagogiczne uwarunkowania innowacyjnych ...
Wollman-Mazurkiewicz Lidia
notka biograficzna w przygotowaniu.
Woronowicz Wanda
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wosik-Kawala Danuta
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. pracuje w zakładzie teorii wychowania instytutu pedagogiki na uniwersytecie marii curie-skłodowskiej w lublinie. jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, a także funkcjonowania instytucjonalnych i rodzinnych form opieki nad dzieckiem. autorka i współautorka książ ...
Woszczyk Agnieszka
notka biograficzna w przygotowaniu.
Woynarowska Agnieszka
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w zakładzie pedagogiki specjalnej  instytutu pedagogiki, uniwersytetu gdańskiego. wcześniej  pracowała jako terapeutka w szwajcarskiej, antropozoficznej wspólnocie dla  dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: camphill „humanus- haus”, oraz jako nauczyciel-terapeuta w gdańskim ośrodku dla dzieci i młodzieży z autyzmem. zainteresowania naukowe dotyczą głównie społeczno - kulturowych aspektów ...
Wójcik Marta
notka biograficzna w przygotowaniu.  
Wójtowicz Małgorzata
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wrona Sylwia
notka biograficzna w przygotowaniu.
Wrona-Polańska Helena
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny uniwersytetu pedagogicznego im. ken w krakowie, znany i ceniony w polsce psychologiem. w 1985 roku uzyskała ii stopień specjalizacji z psychologii klinicznej, a w 1991r. certyfikat psychoterapeuty. jako jedna z pierwszych, kreowała model pracy psychologa z chorymi somatycznie. jej wieloletnia twórcza współpraca z najwybitniejszymi profesorami medycyny i psychologii - prof. j. aleksandrowiczem i prof. m. susułowską - przyczyniła się w znacznym stopniu do upowszec ...
Wróbel Alina
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w katedrze teorii wychowania uniwersytetu łódzkiego. zainteresowania naukowe koncentruje wokół: analizy postaw teoretycznych współczesnej wiedzy o wychowaniu, antropologicznych kontekstów relacji wychowawca – wychowanek oraz wpływu przemian współczesnego świata na praktykę edukacyjną. jest autorką tekstów dotyczących manipulacji jako sposobu wpływu oraz relacji wychowanie – manipulacja.  
Wyczesany Janina
prof. dr hab. janina wyczesany - w 1999 roku uzyskała tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych. specjalizuje się dydaktyką ogólną, oligofrenopedagogiką oraz pedagogiką resocjalizacyjną. pracuje w katedrze pedagogiki specjalnej wydziału pedagogicznego na uniwersytecie pedagogicznym im. komisji edukacji narodowej w krakowie, instytucie pedagogicznym w państwowej wyższej szkole zawodowej w nowym sączu oraz w katedrze pedagogiki małopolskiej szkoły wyższej w brzesku, gdzie pełni także fu ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2018 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się