ebooki

Era e-książki

Od konceptu do czasów dzisiejszych 

Od czasów gdy mniej więcej w 5300 r. p.n.e. ludzkość zaczęła posługiwać się pismem, w tym obszarze komunikacji zaszło wiele zmian, nierzadko rewolucyjnych. Jednym z najbardziej znaczących wynalazków był druk, dzięki któremu rozpoczęła się epoka książki w formacie, jaki dziś znamy. A właściwie w jednym z formatów?

Na początku był pomysł
O ile przełomowa data związana z wynikiem prac Jana Gutenberga nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle narodziny elektronicznych książek są tematem wielu dyskusji. Mimo że awangardowym prekursorem dzisiejszych rozwiązań był Bob Brown, który w 1930 r. w swoim manifeście ?The Readies? zaprezentował koncept ?czytnika? wygłaszającego tekst książki, to jednak era cyfrowej literatury wiąże się z powstaniem Internetu ? niemal 40 lat później.

Narodziny e-booka
Już rok po tym wydarzeniu Michael Hart, student Uniwersytetu w Illinois, korzystając z nieograniczonego dostępu do gigantycznych rozmiarów komputera, przepisał amerykańską Deklarację Niepodległości. Umieścił ją w sieci ARPAnet i rozesłał do jej uczestników informację o dostępności tekstu. Sześć osób pobrało wówczas ten plik, co można uznać tym samym początek korzystania z e-booków. Innymi kandydatami do miana rodziców książek elektronicznych są hiszpańska nauczycielka Angela Ruiz Robles, pisarz Roberto Busa oraz dwaj profesorowie: Doug Engelbart i Andries van Dam.

Krok dalej – pierwsze e-czytniki
Idea rozpowszechniania w sieci elektronicznych wersji książek ponownie musiała jednak czekać kilka dekad. W tym czasie Michael Hart rozwijał swoją cyfrową ofertę, przepisując kolejne dzieła. Na początku 1994 roku w ramach jego inicjatywy „Project Gutenberg” dostępnych było już 100 e-booków. Rok później Peter James opublikował na dwóch dyskietkach swój thriller zatytułowany „Host”. Wydarzenie to zostało okrzyknięte apokaliptyczną zapowiedzią końca literatury. Wbrew złowieszczym prognozom, cyfrowa wersja powieści rozeszła się w 12 tys. kopiach. Chwilę później pojawiają się pierwsze urządzenia do odtwarzania e-booków. Po wprowadzeniu kodu ISBN książki elektroniczne na płytach CD są coraz szerzej promowane.

Horror powala serwery
Początek nowego milenium to kolejna przełomowa data w historii e-czytania. Mistrz horroru, Stephen King, wydał nowelę „Riding the bullet” („Jazda na kuli”) dostępną jedynie w wersji cyfrowej. Serwery wydawców nie wytrzymują popularności tytułu, którego ponad 400 tys. kopii zostało pobranych zaledwie w ciągu doby! Nic dziwnego, że po sukcesie Kinga dwa wydawnictwa ? Random House i HarperCollins ? podejmują decyzję o rozpoczęciu sprzedaży swoich publikacji w wersjach elektronicznych.

Z impulsem w przyszłość
Od tego momentu dziedzina e-booków rozwija się niezwykle dynamicznie. Firma E Ink opracowuje specjalną, przyjazną dla wzroku, technologię wyświetlaczy czytników, dzięki której tekst jest widoczny nawet w świetle słonecznym, a czytelnik ma duży komfort podczas lektury. Główni producenci tych urządzeń, tacy jak PocketBook, Amazon, Sony czy Bookeen stale ulepszają swoje produkty, dbając o coraz lepsze udogodnienia. Pod koniec 2015 roku zasoby Google Books obejmowały ponad 25 milionów zeskanowanych książek!
Polski rynek e-booków ma przed sobą jeszcze długą drogę. Obecnie udział tego formatu w ogólnej liczbie sprzedanych książek to 2-3 proc., jednak można już wyraźnie zauważyć, że część wydawców zaczyna dostrzegać zalety tego segmentu. Producenci co pewien czas wprowadzają też nowe, jeszcze lepsze urządzenia, a e-czytelnicy z ciekawością oczekują innowacyjnych rozwiązań. Jakie będą dalsze losy książki? Czy papier zostanie wyparty przez zero-jedynkowe treści? Nie pozostaje nic innego, jak czekać i? czytać! (n)

Polecamy: http://www.impulsoficyna.com.pl/e-books

Kim jest polski czytelnik ebooków?

Typowy nabywca ebooka to młoda, aktywna zawodowo osoba, mieszkaniec dużego miasta województwa mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego lub wielkopolskiego. Najczęściej po studiach, w wieku 25-44 lat, która średnio kupuje od 1 do 3 ebooków miesięcznie. Takie wnioski płyną z sondy zrealizowanej przez firmę Virtualo – dystrybutora książek elektronicznych.

profil e-czytelnika
Dane o tradycyjnym czytelnictwie nie napawają optymizmem, ale polski rynek książki elektronicznej z sukcesem rośnie z roku na rok. Polacy coraz chętniej kupują ebooki i cenią sobie mobilną, wygodną formę czytania. Nie bez znaczenia jest również cena. Nowoczesna forma czytania, biorąc pod uwagę ceny książek papierowych, wydaje się też zdecydowanie niższa. Średnia cena pojedynczego ebooka w najpopularniejszych kategoriach wynosi około 20 zł, co oznacza, że jest o 20-30 % tańsza od książki drukowanej.

Rozwój nowych technologii, wygoda czytania i z roku na rok coraz większa i bardziej atrakcyjna oferta dla eczytelnikówpowoduje, że ebooki rosną w siłę. Nie oznacza to jednak, że ebooki mają być traktowane jako zagrożenie dla książki drukowanej. Wręcz przeciwnie obie formy czytelnictwa mogą się uzupełniać – komentuje Martyna Bednarczyk z firmy Virtualo.

 

Zwyczaje e-czytelników

Jak wynika z sondy Virtualo, aż 79% respondentów przyznaje, że czyta zarówno książki drukowane jak i ebooki, a 14% potwierdza, że czyta wyłącznie książki w wersji elektronicznej. Odpowiadając na pytanie o główne czynniki powodujące, że respondent wraca do danej e-księgarni i kupuje w niej ebooki nawet kilka razy w miesiącu, aż 85% respondentów wymienia wysokie rabaty – co nie jest szczególnym zaskoczeniem oraz przejrzysty i przyjazny layout strony (29% wskazań). Tylko 7% z badanych deklaruje, że w ogóle nie czyta ebooków, podając za najczęstszą przyczynę brak odpowiedniego urządzenia, czyli e-czytnika. W ich opinii smartfon jest za mały do e-lektury, a komputer męczy wzrok.

Ponad 87% respondentów podaje, że czyta ebooki na czytnikach, a 8% na tablecie, 3% na smartfonie i tylko 2% na ekranie laptopa lub monitorze komputera. Jedną z najistotniejszych funkcji w czytnikach, wskazanych przez respondentów jest przednie podświetlenie ekranu.

Jak pokazują wyniki sondy, wśród nabywców ebooków najchętniej czytanym formatem jest MOBI – 52% wskazań. Na drugim miejscu znalazł się format EPUB – 37%, na trzecim PDF – 11%. Większość respondentów (58%) kupuje miesięcznie od 1 do 3 ebooków. Największą grupę czytelników stanowią osoby w 25-34 lata (36%), następnie 35-44 (32%) i 18-24 lata (11%).

Najchętniej czytanymi ebookami są te z kategorii kryminał i sensacja, literatura piękna i fantastyka. Najwięcej e-książek sprzedaje się w z województwie mazowieckim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim.


*Sonda zostały przeprowadzone w okresie październik – listopad 2015 przez firmę Virtualo


http://www.impulsoficyna.com.pl/e-books

Laureaci i wyróżnieni w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z pedagogiki specjalnej

Wydana tuż po wakacjach znakomita rozprawa monograficzna prof. zw. dr hab. Iwony Chrzanowskiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu zapowiadała bardzo dobry dorobek w zakresie kształcenia i rozpraw doktorskich młodego pokolenia. Widać, jak zmienia się pole zainteresowań i interwencji specjalistycznej pedagogów specjalnych oraz jak poważne i nowe problemy stają przed nimi do rozwiązania.

Nareszcie mamy coraz więcej ogólnopolskich konkursów, w trakcie których wyłaniani są autorzy najlepszych rozpraw magisterskich i doktorskich z określonej subdyscypliny badań pedagogicznych czy podejmujący w swoich dociekaniach kluczowe dla regionu problemy społeczno-edukacyjne. Tego typu konkursy odsłaniają zarazem środowiska akademickie, w których ten zakres badań pedagogicznych staje się wiodącym w naszym kraju. Dominują tu trzy uczelnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Ta ostatnia z wymienionych uczelni organizowała przed wakacjami Światowy Kongres Pedagogiki Specjalnej.

Tym razem pragnę poinformować czytelników o laureatach Ogólnopolskiego Konkursu PFRON – OTWARTE DRZWI – moduł A programu „Wsparcie inicjatyw”, w ramach którego o laury zwycięstwa ubiegają się każdego roku absolwenci studiów II i III stopnia, których przedmiotem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Warto przywołać tu nazwiska nagrodzonych i wyróżnionych, gdyż w najbliższej przyszłości niewątpliwie będziemy o nich słyszeć i czytać ich rozprawy naukowe. Podaję zatem zwycięzców w kilku kategoriach, przy czym wymieniam jedynie laureatów z naszej dyscypliny naukowej:

Kategoria:

prace doktorskie

Wyróżnienie – dr Anna Maria Sierecka - „Wolontariat hospicyjny. Posłannictwo – pomaganie – profesjonalne działanie?”.

Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. DSW dr hab. Mirosławy Nowak – Dziemianowicz i dr Małgorzaty Oleniacz (promotor pomocniczy) – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

II prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej

I miejsce (nagroda 5000 zł) – mgr Beata Krystkowiak - „Jakość wsparcia oferowanego studiującym osobom z wadą słuchu w opiniach studentów niesłyszących i słabosłyszących oraz wykładowców”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Jakoniuk-Diallo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II miejsce (nagroda 3000 zł) – mgr Łukasz Koperski - „Trudności rodziców w wychowaniu i opiece nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną”.

Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy Muszyńskiej prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

III miejsce (nagroda 2000 zł) – mgr Aleksandra Markiewicz - „Znaczenie wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem i w odczuwaniu piętna wśród kobiet chorujących przewlekle”.
Praca napisana pod kierunkiem dr Beaty Hintze - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wyróżnienie otrzymali:

mgr Beata Kałużna - „Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych Zielonogórzanek”.

Praca napisana pod kierunkiem dr Jolanty Lipińskiej – Lokś i dr Heleny Ochonczenko - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze.

* Wyróżnienie – mgr Edyta Kołpaczewska - „Środowiskowe uwarunkowania rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem”.

Praca napisana pod kierunkiem dr Danuty Apanel - Akademia Pomorska w Słupsku.

mgr Ewa Kaczmarek - „Autoportret z autyzmem. Pamiętnik matki – pamiętnik terapeutki”.

Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sekułowicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Serdecznie gratuluję laureatom i ich akademickim opiekunom.

 

źródło: http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2015/11/laureaci-i-wyroznieni-w-xii-edycji.html