Jeżeli nie możesz odczytać tego maila, wyświetl go jako stronę www

Najlepsze książki na wiosnę

Drodzy Czytelnicy,

Nasze wiosenne hasło „Wiosną mierzymy wysoko” okazuje się być bardzo trafione. Z początkiem tej pory roku dla Impulsu i jego autorów rozwiązał się worek pełeń nagród. Właśnie zakończył się plebiscyt na Najlepsze książki na wiosnę wortalu granice.pl. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwie nominowane książki Impulsu zdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriach:

- nagroda w kategorii książek dla dzieci dla „Spotkań z Innymi”

- nagroda w kategorii poradników dla „Agresji elektronicznej i cyberbullyingu”.  To nie koniec dobrych wiadomości!  Książka Pana Przemysława Pawła Grzybowskiego „Spotkania z Innymi” zdobyła nagroda główną konkursu i tym samym tytuł  Najlepszej książki na wiosnę! Do tych dobrych informacji dodajmy jeszcze wiadomość o fantastycznej nagrodzie im. Filipa Kallimacha dla prof. Bogusława Śliwerskiego za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji!

Celem tej nagrody jest wyróżnienie osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej oświaty. Nagrodę prof. Bogusławowi Śliwerskiemu przyznało gremium redakcji Magazynu Literackiego KSIĄŻKI. Wszystkim naszym wybitnym i docenionym autorom serdecznie gratulujemy. Otrzymane nagrody są efektem ich solidnej i ciężkiej pracy. Wam drodzy czytelnicy dziękujemy za wsparcie i zainteresowanie naszymi wspaniałymi publikacjami. To właśnie dla was staramy się wydawać ciekawe, potrzebne i bardzo ważne publikacje  z szeroko pojętej pedagogiki. Przybliżymy Wam nagrodzone książki oraz sylwetkę prof. Bogusława Śliwerskiego: 

Najlepsze książki na wiosnę:1. Przemysław Paweł Grzybowski 

Spotkania z Innymi.

Czytanki do edukacji międzykulturowej

Spotkania z Inymi

Spotkania z Innymi to bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii – często niesprawiedliwych i krzywdzących. Główna bohaterka czytanek, Kamila, poznaje osoby niepełnosprawne, chore, starsze, wywodzące się z obcych narodów i kultur, praktykujące odmienne religie oraz charakteryzujące się różnymi stylami życia i możliwościami.

Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw Spotkań z Innymi to tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka, zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie.

To pierwsza w Polsce pomoc naukowa dla najmłodszych zawierająca tak bogaty wybór tematów w tej dziedzinie.

po szczegóły kliknij tutaj >>

2. Jacek Pyżalski

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

[…] Książka jest merytorycznie znakomita, nowatorska, a przedstawione w niej wyniki własnych badań potwierdzają wdrażanie przez autora najwyższych standardów metodologii badań empirycznych. Przez najbliższe lata kolejne pokolenia badaczy będą się do nich odwoływać, gdyż nie da się pominąć tej książki w dalszych studiach nad przemocą wśród młodzieży i z udziałem nowych narzędzi komunikacyjnych. Niewątpliwie wpłynie ona także na potrzebę konstruowania nowych teorii socjalizacji i wychowania, a jeśli tak się stanie, to będzie najwyższej rangi wkładem Jacka Pyżalskiego w pedagogikę ponowczesnej doby. Tę publikację nie tylko warto, można, ale należy jak najszybciej przeczytać, jeśli chce się dostrzec to, co naprawdę młodzież wyczynia w wirtualnej przestrzeni, usiłując zarazem wpłynąć na tę rzeczywistą.[...]

z recenzji prof. Bogusława Śliwerskiego

 

po szczegóły kliknij tutaj >>

 

 


Nagroda im. Filipa Kallimacha


Nagroda im. Filipa Kallimacha dla prof. Bogusława Śliwerskiego!

Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy sylwetkę prof. Bogusława Śliwerskiego osoby, która nagrodę zdobyła za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji:

Profesor Bogusław Sliwerski

Badacz współczesnej myśli pedagogicznej, teorii wychowania, polityki oświatowej i edukacji alternatywnej na świecie. Profesor pedagogiki w Katedrze Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Odznaczony Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

W ostatnich latach wydał książki: „Klinika akademickiej pedagogiki” (Impuls), „Podstawowe prawidłowości pedagogiki” (Impuls),  „Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania” (Impuls), „Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania” (Impuls), „Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP” (WAiP); „Pedagog w blogosferze: 2008-2009” (Impuls) oraz „Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje” (Impuls). Więcej publikacji znajdziecie na stronie www.impulsoficna.com.pl

Prowadzi swój blog www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

Zapraszamy do wywiadu z profesorem: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CccqofdMYAY