Profesor Śliwerski o Teoretycznych i empirycznych podstawach samowychowania

SERIA AUTORSKICH PODRĘCZNIKÓW AKADEMICKICH

pod red. naukową Bogusława Śliwerskiego

Oficyna Wydawnicza „IMPULS” w Krakowie rozpoczęła w 2012 r. wydawanie pod patronatem naukowym KNP PAN serii autorskich podręczników akademickich do pedagogiki, które są kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe impulsy i spojrzenia na przedmiot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania.

W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwija się z nieprawdopodobną dynamiką intensywnością i częstotliwością toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej krakowskiej Oficyny IMPULS potwierdzają skupieniem na obszarze własnych dociekań badawczych zarówno aktualność przekazywanej nam wiedzy, jakże wartościowe i składające się na jej kanon ponadczasowe wątki, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, refleksji czy dalszych badań.

Właśnie dlatego tytuł tej serii brzmi: PEDAGOGIKA NAUCE l PRAKTYCE, bo każdy z autorów pracując nad zakresem tematycznym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręcznikowym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością. Na tym jednak polega istota nauki, że ścigamy się z temporalnym wymiarem naszej aktywności zawodowej i społecznej, zachowując dla kolejnych pokoleń to, co jest ponadczasowe, a zarazem dzieląc się tym, co może sprzyjać dalszemu rozwojowi pedagogiki jako szeroko pojmowanej nauki nauk o wychowaniu i edukacji oraz związanych z nimi modeli i działań praktycznych.

Szczególny urok i naukowa wartość autorskich podręczników akademickich, w porównaniu z dotychczasowymi, a zbiorowymi rozprawami tego typu polega na tym, że są one swoistego rodzaju „akademicką robinsonadą”. Gdyby bowiem każdy z tych autorów wbrew własnej woli wylądował na samotnej wyspie, to zapewne tą wiedzą dzieliłby się z innymi samotnikami, poszukującymi drogi do prawdy o wychowaniu, kształceniu, opiece, terapii czy resocjalizacji. Życzę zatem nie tylko miłej lektury, ale i zachęcam do wspólnej debaty, krytyki i recenzji, które nie tylko autorom pomogą w doskonaleniu własnej twórczości.

Po edycji zbiorowych podręczników akademickich przyszedł czas na autorskie konstrukcje i rekonstrukcje współczesnej wiedzy pedagogicznej w ramach poszczególnych subdyscyplin nauk o wychowaniu. Trzeba spojrzeć na ten rodzaj pracy naukowej jak na swoiste teksty kulturowe, które pozwalają na opis i wyjaśnianie różnych stanów oraz wizji świata kształcenia i wychowania, opieki resocjalizacji, terapii i diagnozy jako czegoś obiektywnie rozwijającego się od szeregu lat, a nawet wieków i jako coś naturalnego w naukach społecznych.

Każdy z autorów nie jest, poza przyjętą przez wydawnictwo objętością podręcznika, niczym więcej ograniczany, toteż może wybrać własny styl i strukturę wprowadzania czytelników w tajniki reprezentowanej przez pryzmat własnych doświadczeń badawczych wiedzy pedagogicznej.

W serii, po uzyskaniu pozytywnych opinii wydawniczych, ukażą się następujące podręczniki:

ANDRAGOGIKA

DIAGNOSTYKA PEDAGOGICZNA

FILOZOFIA WYCHOWANIA

PEDAGOGIKA OGÓLNA

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA

PEDAGOGIKA PRACY

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

PEDAGOGIKA SZKOLNA

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PEDEUTOLOGIA

SOCJOLOGIA EDUKACJI

TEORIE WYCHOWANIA

W ramach serii ukazały się już następujące podręczniki: