Archiwum dla Wrzesień, 2012

wysyp konkursów!

Od dzisiaj wystartowały dwa nowe konkursy a w nich do wygrania kilka naszych ciekawych publikacji. Zapraszamy do zabawy, szczegóły w dziale Aktualności. To nie koniec niespodzianek z konkursami jakie dla Was przygotowaliśmy, kolejny konkurs dla najmłodszych czytelników ogłosiliśmy na naszym profilu Facebook.

Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki

OW Impuls zaprasza na VII Międzynarodową Konferencję
„Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki”

19.10.2012 – 21.09.2012

Podczas dyskusji o alternatywnych teoriach i praktykach edukacyjnych na świecie szczególne miejsce zajmie tematyka praw dziecka i jego wychowawców, indywidualizacja i międzykulturowość edukacji oraz miejsce edukacji alternatywnej w społeczeństwach obywatelskich.

W czasie trzydniowych obrad zostanie dokonana panoramiczna refleksja historyczna, socjologiczna i pedagogiczna nad szkolnictwem alternatywnym w Polsce i poza granicami, zwrócimy też uwagę na aktualność jego rozwiązań w Polsce oraz przedstawimy różne modele szkół alternatywnych oraz zróżnicowanych kulturowo podejść do wychowania. Przedmiotem wspólnej analizy będą też niekonwencjonalne teorie, doświadczenia i metody prowadzenia badań w zakresie alternatywnej edukacji. Konferencja odbywa się w ramach Roku Korczakowskiego.

Konferencja ma charakter zamknięty.

Podczas trzydniowej konferencji nasze wydawnictwo zaprezentuje na swoim stosiku najnowszą ofertę naukową!

Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Dom Spotkań z Historią

Partnerzy: Austriackie forum Kultury, Centrum Czeskie, Goethe-Institut w Warszawie

Patronat: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Program konferencji w załączniku poniżej.

PROGRAM KONFERENCJI