MIĘDZYNARODOWY KONGRES KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY: DYREKTORÓW SZKÓŁ,
PRACOWNIKÓW ORGANÓW PROWADZĄCYCH I ORGANÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO
- OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ NA POZIOMIE PAŃSTWOWYM I LOKALNYM

Udział w Kongresie weźmie ok. 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni.

Przewidziane uczestnictwo przedstawicieli: Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej,instytucji i organizacji oświatowych państw UE, Komisji Edukacji Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich,Związku Gmin Wiejskich, OSKKO.

 

Czas i miejsce obrad:

Moduł Dyrektorski, Moduł Samorządowy, Sesja Ogólna Dyrektorów
i Samorządów

24-26 września 2012 r., Toruń, Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Podczas trzydniowej konferencji nasze wydawnictwo zaprezentuje
na swoim stosiku najnowszą ofertę naukową!


Pobierz aktualny harmonogram VII Kongresu Zarządzania Oświatą