Urszula Markowska-Manista – finalistka Nagrody Naukowej POLITYKI –  Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego w kontekście edukacji i wychowania.

Dr Urszula Markowska-Manista. Rocznik 1979. Adiunkt w Katedrze Podstaw Pedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz sekretarz naukowa Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka w APS.

Jej działalność naukowa koncentruje się na problematyce dziecka marginalizowanego i dyskryminowanego w kontekście edukacji i wychowania w różnorodnych kulturowo środowiskach. Prowadziła badania w populacji Pigmejów Ba’Aka w Afryce Środkowej, na Kaukazie oraz wśród migrantów i mniejszości w Polsce. Nie ogranicza się wyłącznie do działań naukowo-badawczych, ale także wykorzystuje wiedzę naukową w praktyce – szkoli nauczycieli, pedagogów i psychologów z Europy Środkowej i Wschodniej w ramach międzynarodowych szkół letnich organizowanych przez Katedrę UNESCO, od lat działa na rzecz Afryki i osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce.

(źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1637177,1,urszula-markowska-manista-finalistka-nagrod-naukowych-polityki.read)

Autorka publikacji w naszej oficynie:

Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem

Książka ma uświadomić polskiej – i nie tylko polskiej – opinii publicznej,  jak ważne jest to, żeby wiedzieć i rozumieć, jak i dlaczego dochodzi do aktów ludobójstwa. Dzięki tej wiedzy będziemy w stanie zbudować zbroję, która – zarówno w sferze psychologicznej, jak i politycznej – pozwoli nam obronić świat przez złem ludobójstwa. Na bolesnych lekcjach przeszłości musimy uczyć się, jak kształtować naszą teraźniejszość i przyszłość, tak aby sama idea ludobójstwa stała się niemożliwa do wyobrażenia…

[…]  chciałbym podkreślić, że celem książki Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem i mojego krótkiego do niej wprowadzenia jest zachęcenie Czytelników do tego, żeby zechcieli poświęcić więcej uwagi odległemu z pozoru problemowi ludobójstwa. I żeby podjęli trud edukowania młodszych – tak aby przyszłe pokolenia poszły krok dalej niż my, aby rozumiały nie tylko osobistą wartość cnoty Współczucia, ale także obywatelską wartość cnoty Bohaterstwa.

prof. Philip G. Zimbardo

http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/krwawy-cien-genocydu,1249,pdf.html