Polecamy wznowienie podręcznika dla studentów WF. O czym jest ten podręcznik?

Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.

Książka obejmuje bardzo istotne obszary w procesie edukacji fizycznej i zawiera wiele zweryfikowanych przykładów, które nie tylko wyjaśniają poruszane w niej problemy, ale także mogą  być zastosowane bezpośrednio w praktyce. Treść trzeciego wydania książki została opracowana w taki sposób, aby po wprowadzeniu nowej reformy programowej ułatwić nauczycielom konstruowanie programów autorskich, planowanie pracy, organizowanie zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i fakultatywnym, badanie jakości szkolnej kultury fizycznej oraz ocenianie uczniów z wychowania fizycznego.

Książka jest adresowana zarówno do czynnych zawodowo nauczycieli, jak i studentów kierunku wychowanie fizyczne. Mamy nadzieję, że studentom pozwoli ona nie tylko zgłębić wiedzę metodyczną, ale inaczej spojrzeć na problemy współczesnej edukacji fizycznej, a nauczycielom umożliwi w pracy pedagogicznej poszukiwanie nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań.

 

  • zapraszamy do załącznika – PLAKAT  (pobierz)

 

przestawiamy sylwetkę naszego autora:

Docent doktor, nauczyciel akademicki AWF w Krakowie (adiunkt w Katedrze Teorii i Metodyki WF) i PWSZ w Tarnowie (docent w Instytucie Ochrony Zdrowia).

Rzeczoznawca MEN ds. wydawania opinii kwalifikujących podręczniki i programy nauczania do użytku szkolnego oraz kwalifikowania środków dydaktycznych do wychowania fizycznego, członek zespołu ekspertów MEN powołanego w 2004 r. do opracowania ekspertyzy (na zlecenie Instytutu Sportu w Warszawie) dotyczącej „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012” – cel strategiczny 1 (wychowanie fizyczne i sport szkolny), członek zespołu ekspertów MEN powołanego w 2008 r. do prac nad nową reformą programową wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej kształcenia ogólnego. Od 2005 r. członek Akademii Mistrzów Sportu-Mistrzów Życia.

Wydał ponad 40 publikacji; w tym autor, współautor lub współredaktor 5 książek, m.in. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego (2007, 2008).